risk bho risk bho ,发际红第二部 发际红第二部 ,西西大胆裸露私阴艺术 西西大胆裸露私阴艺术

发布日期:2021年12月08日
找回密码
用户名:
邮箱:
提交
×
risk bho risk bho ,发际红第二部 发际红第二部 ,西西大胆裸露私阴艺术 西西大胆裸露私阴艺术
下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
登录
×
病毒现货
温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
载体名称 血清型 规格(ul) 余存 价格(元) 订购
pAAV-hSyn-MCS-EGFP-3Flag AAV2/8 50 6 询价 订购
pAAV-hSyn-mCherry AAV2/8 50 4 询价 订购
pAAV-hSyn-EYFP-3Flag AAV2/9 50 5 询价 订购
pAAV-GFAP-EGFP-H1-shRNA AAV2/8 50 6 询价 订购
pAAV-EF1a-MCS-mCherry-3Flag AAV2/2 AAV2/9 50 4 询价 订购
pAAV-EF1a-mCherry AAV2/8 50 3 询价 订购
pAAV-EF1a-EGFP-H1-shRNA-NC AAV2/5 50 4 询价 订购
pAAV-EF1a-DIO-EYFP AAV2/9 50 8 询价 订购
pAAV-CMV-MCS-EGFP-3Flag AAV2/1 50 7 询价 订购
pAAV-CMV-mCherry AAV2/8 50 6 询价 订购
pAAV-CMV-EGFP AAV2/8 50 2 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-MCS-mCherry-3Flag AAV2/8 50 4 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-mCherry-H1-shRNA AAV2/8 50 6 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-mCherry AAV2/8 50 4 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-P2A-MCS-3Flag AAV2/9 50 9 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-H1-shRNA AAV2/8 50 5 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-H1-NC AAV2/1 AAV2/8 AAV2/9 50 7 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-2A AAV2/1 50 4 询价 订购
pAAV-CMV-bGlobin-EGFP AAV2/8 50 5 询价 订购
pAAV-CaMKIIa-MCS-EYFP-3Flag AAV2/9 50 7 询价 订购
pAAV-CaMKIIa-mCherry AAV2/8 AAV2/9 50 6 询价 订购
pAAV-CaMKIIa-EGFP AAV2/9 50 7 询价 订购
pAAV-CAGmini-EGFP-2A AAV2/8 50 4 询价 订购
pAAV-CAG-MCS-EGFP-3Flag AAV2/9 50 6 询价 订购